Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.
Olympos - Divadelní incenace
Vstup do databáze

Divadelní inscenace

Tato obrazově textová databáze začala vznikat v letech 1998–2000 s pomocí grantů GAČR (408/98/0704) a MČK (DA 98Po1UKK002) a její iniciátorkou byla klasická filoložka a teatroložka prof. Eva Stehlíková. Databáze byla rozvinuta i díky podpoře Strategie AV 21 a je součástí konsorcia Lindat – CLARIAH.

Databáze vychází z dlouhodobého sběru údajů a podpořilo ji mnoho institucí (zvláště Divadelní ústav a dále archivy jednotlivých divadel) i jednotlivci, kteří ochotně poskytli své sbírky. Nyní obsahuje přes 600 hesel inscenací antických dramat a jejich adaptací, a to českých i jinojazyčných, profesionálních i amatérských, činoherních i loutkových, divadelních, televizních a rozhlasových, které byly provozovány na českém území.

Každé heslo obsahuje základní informace o inscenaci, pokud bylo možné je dohledat:

  • místo a čas inscenace (datum premiéry, název divadelního souboru, místo aj.),
  • inscenační tým (překladatel, režisér, autor scény a kostýmů, choreograf, dramaturg aj.),
  • obsazení jednotlivých rolí,
  • bibliografické informace o recenzích inscenace (a v případě, že je to možné, i jejich fultexty),
  • fotografie a doplňující materiály (cedule, plakáty aj.).

Databáze spolupracuje s obdobnými projekty, především s European Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama v Athénách a The Archive of Performances of Greek and Roman Drama, University of Oxford. V současné době spravuje databázi odborně Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., a Mgr. Daniela Čadková, Ph.D..

S využitím materiálů z databáze vznikla řada publikací a studií.