Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

27. 05. 2020
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Finanční účetnictví v software iFIS
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 202025. 05. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/pracovnice v oblasti organické syntézy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 06. 202025. 05. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Scientists (m/f) for organic synthesis
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 06. 202025. 05. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovnice/pracovník na pozici odborné garance a koordinace hodnocení ekosystémových služeb v Integrovaném projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice „Jedna příroda“ (číslo projektu: LIFE-IP:N2K: Revisited, LIFE17/IPE/CZ/000005).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 202025. 05. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborná pracovnice/odborný pracovník na pozici v Integrovaném projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice „Jedna příroda“ (číslo projektu: LIFE-IP:N2K: Revisited, LIFE17/IPE/CZ/000005)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 202025. 05. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici analytik/analytička produkčního potenciálu zemědělské krajiny
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 06. 202022. 05. 2020
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Laborant
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 06. 202020. 05. 2020
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Personalista/ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 06. 202020. 05. 2020
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Projektový manažer
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 06. 202019. 05. 2020
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biologických modelů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 202018. 05. 2020
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Popularizátor/ka.

Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 06. 202014. 05. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral fellowship in Laboratory of Reproductive Biology
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 202014. 05. 2020
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Mzdová(ý) účetní/ Personalista
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 06. 202012. 05. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Proteomics Facility LC‐MS Operator
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 12. 06. 202012. 05. 2020
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný/samostatná účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 202011. 05. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici technik
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 06. 202006. 05. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník - postdoktorand v Centru výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 06. 202006. 05. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník - postdoktorand v Centru výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 06. 202004. 05. 2020
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorandka/Postdoktorand (úvazek 0,5)


Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 202013. 03. 2020
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborného pracovníka výzkumu a vývoje do Oddělení bioaktivních polymerů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 202004. 02. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student Laboratoře struktury a funkce biomolekul
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.