Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

O projektu

Antika a česká kultura patří mezi dlouhodobé úkoly Oddělení antické kultury a její recepce Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky v. v. i.. Předmětem tohoto projektu je dokumentace recepce antického Řecka a Říma v českých zemích od počátku až do současnosti, cílem je definování role tohoto historického procesu při formování kultury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Software databáze poskytla a upravila v roce 2006 firma Lanius.

Databáze památek a databáze inscenací jsou součástí kolekce MEMORI, jež je součástí výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ. Ta je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. Projekt LINDAT/CLARIAH-CZ (LM2018101 a CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; dříve LM2010013, LM2015071) je plně financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR  v programu Velké výzkumné infrastruktury.