Zahlavi

O společnosti

Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii je odbornou vědeckou společností zastupující výzkumné pracovníky a vědce zabývající se genetickou a buněčnou terapií v České republice. Hlavním posláním společnosti je podpora výzkumu v oblasti genetické a buněčné terapie a její klinické aplikace, podpora vzdělávání odborné veřejnosti, a také zvyšování povědomí veřejnosti o genetické a buněčné terapii.