Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.
Vstup do databáze

Památky a výtvarné umění

Cílem databáze je dokumentovat recepci antické kultury ve výtvarném umění českých zemí, Čech, Moravy a Slezska, od počátku až do současnosti. Tato recepce je chápána jako průběžná a mnohovrstevnatá konfrontace českého prostředí s jednotlivými centry šíření tradice řecko-římské výtvarné kultury a jako proces jejího aktivního přisvojování. České země byly vždy součástí nějakého většího kulturního celku, a proto dokumentujeme výběrově i antickou inspiraci v sousedních zemích. Databáze byla realizována díky podpoře Filozofického ústavu a Grantové agentury Akademie věd České republiky (granty č. 96202, A9062601, IAA8062101, IA A800090902). Je součástí konsorcia Lindat – CLARIAH

Databázi odborně spravuje prof. Jan Bažant.