Zahlavi

Biologie a lékařské vědy

29. 05. 2020
Vědci a vědkyně z pracovišť Akademie věd ČR pomáhají s testováním vzorků na nový typ koronaviru, vyvíjejí diagnostické metody a analyzují materiály na výrobu roušek a respirátorů. ...
13. 05. 2020
Hormon auxin ovlivňuje v rostlinách mnoho základních životních pochodů – dosud však není zcela jasné, jak každá buňka „ví“, kam ho přenášet. ...
30. 04. 2020
Lidskou pokožku obývají miliardy různých mikroorganismů. Pokud se dostanou do nerovnováhy, dochází ke zdravotním potížím. Jak si udržet zdravý kožní mikrobiom v době koronaviru? Můžou proti covid-19 pomoci probiotika? ...
06. 04. 2020
V laboratořích Akademie věd výzkumníci dosud zpracovali zhruba 2000 testů na onemocnění covid-19. Kapacita se nyní navyšuje spolu se zapojením centra BIOCEV, kde začínají testovat 300 vzorků denně. ...
02. 04. 2020
Akademie věd ČR spouští webový portál na pomoc diagnostickým laboratořím, které testují vzorky na přítomnost koronaviru. ...
02. 04. 2020
Chřadnutí jasanů, upalování čarodějnic, smaženice, antibiotika a léky proti nádorům. Co je spojuje? Houby! O výzkumu hub pojednává druhý díl nového seriálu podcastů Akademie věd ČR, na detaily i zajímavosti ze světa hub se v něm ptáme Miroslava ...

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce