Zahlavi

PODCAST: Houby zabíjejí i zachraňují životy

02. 04. 2020

Chřadnutí jasanů, upalování čarodějnic, smaženice, antibiotika a léky proti nádorům. Co je spojuje? Houby! O výzkumu hub pojednává druhý díl nového seriálu podcastů Akademie věd ČR, na detaily i zajímavosti ze světa hub se v něm ptáme Miroslava Kolaříka z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Podcasty připravujeme v rámci projektu Věda na doma, který jsme spustili v době koronavirové pandemie.

 

Podcast si lze poslechnout na několika dalších platformách:

Breaker Logo Google Podcasts Logo Overcast Logo Pocket Casts Logo RadioPublic Logo Spotify Logo  Youtube free icon
 
Připravila: Leona Matušková a Jana Olivová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock
 
 

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce